AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda      

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija 

    Predlažemo optimalna rješenja prilagođena stvarnim 
      potrebama klijenta uz najpovoljnije cijene na tržištu !

SADA u našoj ponudi Koncentrati dobrih, nepatogenih mikroorganizama za uklanjanje i sprečavanje pojave neugodnih mirisa, za efikasniji rad i ubrzavanje procesa razgradnje organskog otpada u septičkim jamama, biološkim uređajima, mastolovima i crpnim stanicama, uz smanjenje  količine nataloženog organskog mulja i do 5 puta, što značajno odlaže proces čišćenja ovih uređaja i snižava troškove održavanja. 


                  AGM - eco solutions  /  Uvodna riječPoštovani Klijenti,


AG - Metal Zenica je firma koja se bavi tretmanom otpadnih voda, to jest svim 

onim što se odnosi na ovu industriju kao što je Consulting kod predlaganja 

optimalnog rješenja za odabir i dimenzioniranje najadekvatnije opreme, prodaja

najšire palete raznovrsne opreme za tretman otpadnih voda, prodaja hidrauličkih

i pneumatskih elektrosklopova i različitih filtera i difuznih membrana koji se 

ugrađuju u različita postrojenja i održavanje i servis postrojenja za tretman 

otpadnih voda.


Oblašću tretmana otpadnih voda bavimo se od 2004. godine, i zahvaljujući 

profesionalizmu, inovacijama i usvajanju novih tehnologija, te zahvaljujući 

stalnom ukupnom usavršavanju, možemo reći da smo na ovom polju postigli

značajne i respektabilne rezultate.


Modus operandi kojeg slijedimo je takav da kod svakog konkretnog Klijenta

identificiramo njegove realne potrebe. Zatim, na osnovu tih saznanja, gdje prije

svega mislimo na identificiranje otpadnih voda po vrstama, identificiranje 

različitih tereta zagađenja koji se pojavljuju u tim otpadnim vodama, identificiranje

intenziteta zagađenja i količine otpadnih voda, koncipiramo tehnološka rješenja,

vršimo odabir i dimenzioniranje potrebne opreme, pronalazeći na taj način za 

svakog pojedinačnog Klijenta optimalno rješenje. 


Nastojimo dakle, našim cijenjenim Klijentima ponuditi najbolje moguće rješenje

uz najmanje moguće troškove, i naravno sve u skladu sa relevantnom 

domicilnom i evropskom legislativom za oblast tretmana otpadnih voda.


Osim toga, našim Klijentima pružamo kompletan Pre-prodajni i Post-prodajni 

Support, počevši od relevantnih proračuna, detaljnih opisa i pojašnjenja o 

tehnologiji, uputa i crteža za ugradnju sistema i uređaja za tretman otpadnih voda,

isporuke ugovorene opreme za tretman na mjesto ugradnje bilo gdje u Bosni i 

Hercegovini i uputa i preporuka za eksploataciju, pa sve do montaže 

elektrotehničkih sklopova i puštanja u probni rad od strane našeg tima 

(ovo vrijedi za tehnološki složenije sisteme i uređaje), i do redovitog održavanja

i servisiranja ugrađene opreme, kao i prodaju i zamjenu radnih sklopova, dijelova

i sredstava. 

Napomena: Pozivamo projektante i projektantske kuće na suradnju !

                                                               

        Kontakt - forma               Na vrh