Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija

BIO - CRO CASA > Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja za pročIšćavanje otpadnih voda)

 

BIO - CRO CASA

 

Sistem (konfiguracija) - Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja za objekte različitih namjena

- kapaciteta: 5 – 25 E.S. (korisnika)

Ulazni dio - gdje ulaze otpadne vode (influent) kroz polipropilenske ili polietilenske cijevi (primarna taložnica).


Oksidacija - otpadnih voda u posudi vrši se dodavanjem zraka pomoću potpuno tihog, niskotlačnog komresora

smještenog u kućištu pored samog uređaja, čime se podspješuje proces razgradnje otpadnih organskih

tvari na jednostavnije spojeve prihvatljive za okoliš, a sve uz pomoć djelovanja kolonije različitih aerobnih

mikroorganizama.


Aeracija – otpadnih voda vrši se uz pomoć gotovo nečujnog niskotlačnog kompresora snage od 30 W do 80 W ovisno

o tipu uređaja (čime su trškovi eksploatacije minimalni) i to difuzijom zraka u obliku mnoštva sitnih balončića

unutar uređaja preko nezačepljivog difuzora izvedenog od EPDM gume.


Taloženje/sedimentacija – krutih tvari iz vodenog toka koji dolazi iz zone oksidacije vrši se u konusnoj posudi predviđenoj

za taloženje.


Uređaj - je dimenzioniran tako da se osigura optimalan period zadržavanja otpadnih voda u odnosu na predviđenu količinu

otpadnih voda, a da bi se obezbijedilo postići potrebne efekte u fazama taloženja sedimentnog dijela, zaustavljanja

lebdećih tvari, i aeracijom potpomognute aerobne razgradnje organskog otpada.


Namjena – Koristi se za tretman i pročišćavanje sanitarnih (civilnih, komunalnih, fekalnih) otpadnih voda i tehnoloških otpadnih

voda :

- za sve stambene objekte, poslovne objekte, objekte u turizmu kao i vikendice, mali hoteli, moteli, kampovi itd.,

- za uslužne i proizvodne pogone u prehrambenoj i drugim industrijama gdje su manji dnevni protoci otpadnih voda, itd.

Svrha mu je pročišćavanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda do dozvoljenog stepena (drugi stepen pročišćavanja)

za upuštanje tako dobivenog efluenta u prirodni recipijent - površinske vode, tlo itd.


Mogućnost – moguće je izvršiti priključenje i na postojeću septičku jamu.              ISEA BIO - CRO CASA BIOLOŠKI UREĐAJ NA BAZI AKTIVNOG MULJA (AEROBNI SISTEM) : TIPOVI

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

Twitter Follow Button

Google +1 Button

CRTEŽ

SHEMA


MONT.

SHEMA


MONT.

Šifra

TIP UREĐAJA

E.

S.

Taložnik

Uređaj

Snaga

u W

Duž

cm

Šir.

cm

Vis.

cm

h-ul.

cm

h-izl.

cm

cijev

mm

9300

BIO-CRO CASA 1

5

Tal. 1600

Bio - Cro 1500

30

260

120

160

133

123

125

9301

BIO-CRO CASA 2

10

Tal. 2000

Bio - Cro 2000

40

260

120

200

173

163

125

9302

BIO-CRO CASA 3

15

Tal. 2000

Bio - Cro 3000

55

300

160

200

152

142

125

9303

BIO-CRO CASA 4

20

Tal. 5000

Bio - Cro 4000

80

340

160

240

202

192

160

9304

BIO-CRO CASA 5

25

Tal. 5000

Bio - Cro 5000

80

370

190

240

181

171

160

* UGRADNJA - MONTAŽA ISEA BIO - CRO CASA - U slučaju prisustva podzemnih voda u tlu:  

PRESJEK

TLOCRT

Taložnik je usklađen sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005


(EN 12566-1:2000/A1:2003). BIO- Uređaj je usklađen sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002);


BAS EN 12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ); BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT).Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane standarde za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.


ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.


Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

- Osnove funkcioniranja metoda biološkog pročiščavanja otpadnih voda :

 Fundamentals of Biological Wastewater Treatment

 VIDEO : Montaža ISEA BIO - CRO CASA 4, Banja Luka    

Katalog ISEA BIO - CRO CASA

Kontakt-forma

Početna

Kontakt-info

Na vrh

Nazad