Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija

COMPACT - Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja

COMPACT

Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja

ZA STAMBENE I DRUGE OBJEKTE od 25-65 E.S. (korisnika)

Uređaj s aktivnim muljem izrađen od polietilena kao jedinstvena cjelina koju čini:

 

Ulazni dio: gdje ulaze otpadne vode kroz polipropilenske ili PVC cijevi.

 

Oksidacija: otpadnih voda u ulaznoj posudi, odvija se dodavanjem zraka iz kompresora,

potpuno tihog, smještenog u zasebnom vanjskom kućištu. Time se pospješuje

proces pročišćavanja organskih tvari djelovanjemaerobnih mikroorganizama.

 

Areacija: otpadnih voda, vrši se difuzijom zraka, u obliku sitnih balončića unutar uređaja

preko nezačepljivog difuzora izvedenog od EPDM gume.

 

Taloženje/sedimentacija: krutih tvari iz vodenog toka koji dolazi iz zone oksidacije, vrši se

u konusnoj posudi predviđenoj za taloženje. Uređaj je dimenzioniran

na način da se osigura optimalni period taloženja, u odnosu na

predviđenu količinu otpadnih voda.

 

Kloriranje (hlorisanje) : vrši se pri izlazu voda iz uređaja, pomoću tablete aktivnog klora smještene

u zasebnom kućištu ispred izlazne cijevi.

 

Namjena – Koristi se za tretman i pročišćavanje sanitarnih (civilnih, komunalnih, fekalnih) otpadnih voda

i tehnoloških otpadnih voda :

 

- za sve veće stambene objekte, veće poslovne objekte, objekte u turizmu kao i hoteli,

moteli, kampovi, manja naselja itd.,

 

- za uslužne i proizvodne pogone u prehrambenoj i drugim industrijama gdje su dnevni

protoci otpadnih voda u srednjimvrijednostima, itd.

 

Svrha mu je pročišćavanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda do dozvoljenog stepena

(drugi stepen pročišćavanja) za upuštanje tako dobivenog efluenta u prirodni recipijent

kao što su to površinske vode, tlo, itd.

COMPACT - Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja - Tipovi:

Šifra

Tip

E.S.

*Duž.

u cm

Šir.

u cm

Vis.

u cm

h-ulaz.

cijevi

h-izl.

cijevi

Cijev

u mm

Snaga

u W

Tež.

u kg

8015

F.A.6

25-35

460

215

230

173

168

160

850

200

8016

F.A.7 

35-45

460

215

275

217

212

160

1100

250

8018

F.A.9 

45-65 

460

215 

315

251

246

160

1500

300

 * Navedene dimenzije dužine odnose se na ukupnu konfiguraciju uređaja


- Ostale dimenzije u tabeli odnose se na sam uređaj COMPACT

Primarna taložnica je usklađena sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005


(EN 12566-1:2000/A1:2003). BIO- Uređaj COMPACT je usklađen sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002);


BAS EN 12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ); BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT).


Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane standarde za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.


ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.


Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

Crteži COMPACT - Biološki uređaj

Osnove funkcioniranja metoda biološkog pročišćavanja otpadnih voda na bazi aktivnog mulja


djelovanjem aerobnih bakterija :

Katalog ISEA COMPACT

Kontakt-forma

Početna

Kontakt-info

Na vrh

Nazad

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

Twitter Follow Button

Google +1 Button