Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija

POLI 1 - BIOLOŠKI SISTEM - KONFIGURACIJA UREĐAJA NA BAZI AKTIVNOG MULJA  

POLI 1 - Uređaj za biološko pročišćavanje s aktivnim muljem i potpunom

oksidacijom baziran na aerobnom procesu razgradnje otpadnih

tvari djelovanjem aerobnih bakterija                              

Sistem (konfiguracija) - Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja za objekte različitih namjena


- bazni kapacitet: 50 – 200 E.S. (korisnika)

Uređaj za biološko pročišćavanje s aktivnim muljem i potpunom oksidacijom POLI1, izrađen je


od polietilena, a sastoji se od dva modula:


- Modul za oksidaciju u kojem se uz konstantni dovod zraka pomoću vanjskog kompresora

pospješuje areacija otpadnih voda.


- Modul za taloženje /sedimentaciju je posuda konusnog oblika u kojoj je smješten Air–Lift sistem

od PVC cijevi, opremljen ventilom za regulaciju s kojim

omogućava povratak mulja u modul oksidacije.


U sklopu uređaja je i električna komandna ploča opremljena sa zidnim ormarićem od PVC-a. Kao dodatna

oprema, moguća je ugradnja: - rešetke za odstranjivanje krutih tvari - ugradnja separatora masti i ulja te

provedba određenog tipa dezinfekcije ovisno o vrsti recipijenta .


Za pogon uređaja potrebna je električna energija snage od 1,1 do 3 Kw ovisno o kapacitetu uređaja.

Uređaj kapaciteta za 50 E.S , možemo priključiti i na 220 V, dok je za uređaj većeg kapaciteta neophodan

priključak na 380 V.


Namjena – Koristi se za tretman i pročišćavanje sanitarnih (civilnih, komunalnih, fekalnih) otpadnih voda

i tehnoloških otpadnih voda :


- za sve veće stambene objekte, veće poslovne objekte, objekte u turizmu kao i hoteli,

moteli, kampovi, manja naselja itd.,


- za uslužne i proizvodne pogone u prehrambenoj i drugim industrijama gdje su dnevni

protoci otpadnih voda u srednjimvrijednostima, itd.


Svrha mu je pročišćavanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda do dozvoljenog stepena

(drugi stepen pročišćavanja) za upuštanje tako dobivenog efluenta u prirodni recipijent

kao što su to površinske vode, tlo, itd.POLI 1 - Tipovi uređaja ovisno o kapacitetu

COMPACT - Biološki uređaj na bazi aktivnog mulja - Tipovi:

Šifra

  TIPUREĐAJA 

E.S.

Šir.

u cm

Duž.

u cm

Vis.

u cm

V -sed.

u m3

V -oks.

u m3

cijev

u mm

Snaga

u kW

9022

 POLI 1 E.S. 50 (220 V)

50

186

460

258

 2,5

6,0

160

 1,1 

9022/1

POLI 1 E.S. 50 (380V)

50

186

460

258

 2,5

6,0

160

 1,1 

9023

 POLI 1 E.S. 100 (380 V)

100

460

520

300

4,0

10,0

200

1,5

9024*

 POLI 1 E.S. 150 (380 V)

150

470

520

300

6,5

16,0

200

3,0

9025*

 POLI 1 E.S. 200 (380 V)

200

530

520

300

8,0

20,0

200

3,0

   * Sistem je konfiguriran paralelnim spajanjem manjih sistema

Konfiguracija biološkog uređaja POLI 1 je usklađen sa zahtjevima normi BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i


BAS EN 12566-1/A1:2005(EN 12566-1:2000/A1:2003), kao i sa zahtjevima normi: BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002),


BAS EN 12566-2:2008 (EN 12566-2:2005 IDT ) i BAS EN 12566-3:2008 (EN 12566-3:2005 IDT).


Garantujemo da kvaliteta pročišćenih voda zadovoljava zakonom propisane standarde za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije.


ISEA daje jamstvo za sve elektromehaničke djelove za period od 12 mjeseci.


Proizvođač zadržava pravo izmjena opisanih tehničkih karakteristika.

CRTEŽI I SHEMATSKI PRIKAZI UGRADNJE 

 TIP UREĐAJA

CRTEŽ

CRTEŽ

 MONTAŽA 

MONTAŽA

 MONTAŽA

 MONTAŽA

POLI 1 E.S. 50


POPREČNI

PRESJEK

PRESJEK

SA SEPT.JAMOM

POLI 1 E.S. 100


POPREČNI

PRESJEK

 POLI 1 E.S. 150 

CRTEŽ

NACRT

CRTEŽ

TLOCRT

PRESJEK

POPREČNI

PRESJEK

POLI 1 E.S. 200

CRTEŽ


POPREČNI

PRESJEK

- Osnove - princip funkcioniranja metoda biološkog pročišćavanja otpadnih voda na bazi aktivnog mulja


djelovanjem aerobnih bakterija:

KATALOG ISEA POLI 1 E.S. 50 - E.S. 200

VIDEO : Montaža ISEA POLI 1 E.S. 50 , Stanari kod Doboja

 VIDEO : Montaža ISEA POLI 1 E.S. 200 , Višegrad

Kontakt-forma

Početna

Kontakt-info

Na vrh

Nazad

AGM - eco solutions: Video - Ugradnja opreme

AGM - eco solutions: Slike ugradnje opreme

Facebook Like Button

Twitter Follow Button

Google +1 Button