Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AGM - eco solutions / tretman otpadnih voda

Tehnologija, consulting, oprema i sve ostalo za tretman otpadnih voda

*** Ekskluzivni i ovlašteni distributer opreme robne marke ISEA Italija

VB - Vortex Blower series - aeratori većeg


kapaciteta za finu, dodatnu aeraciju


VB - VORTEX BLOWER SERIES

- AERATORI ZA FINU / DODATNU AERACIJU


To su niskotlačni vortex bezuljni kompresori srednje snage i sa niskim utroškom električne energije koji proizvode zrak niskog pritiska za ubacivanje preko različitih difuzora zraka u otpadne vode.


Karakteriše ih dizajn sa robusnom strukturom i mala ukupna težina u odnosu na performanse.


Osnovna primjena jeste fina odnosno dodatna aeracija kod bioloških - aerobnih sistema za tretman otpadnih voda različitog porijekla.


Aeracija otpadnih voda odvija se u komorama koje se nazivaju Bio reaktori - to je ubrzavanje procesa oksidacije organskog otpada ubacivanjem u otpadnu vodu velikih količina zraka u obliku mikro-mjehurića pomoću niskotlačnih kompresora i odgovarajućih difuznih membrana sa odgovarajućom automatskom elektronikom za vođenje procesa aeracije. Idealan je za upotrebu kod većih i velikih sistema za tretman otpadnih voda.


U ponudi imamo više modela ovih aeratora:


1. Model VB-390G:

- protok zraka 500,0 l/min, pritisak 0,10 bara, potrošnja el.enrgije 180 W, težina 10,2 kg


2. Model VB-800G:

- protok zraka 1000,0 l/min, pritisak 0,15 bara, potrošnja el.enrgije 400 W, težina 17 kg


3. Model vb-1200g:

- protok zraka 1317,0 l/min, pritisak 0,19 bara, potrošnja el.enrgije 600 W, težina 21 kg